Chính sách – Policy

Chính sách Policy quyền riêng tư và Cài đặt gỡ bỏ Ứng Dụng – Game của Taigamebai.net

Chính sách quyền riêng tư của Taigamebai.net
Taigamebai.net là một nền tảng website trực tuyến do Gamebai68 tạo để người dùng có đọc thông tin Review Game và Tải download game. Nền tảng Taigamebai bao gồm các trang website , ứng dụng và dịch vụ trực tuyến liên quan của GAMEBAI68 Cao cấp, gọi chung là “Dịch vụ“.
Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thông tin của bạn được thu thập, sử dụng và chia sẻ khi bạn sử dụng Dịch vụ.
Dịch vụ này dành cho các tổ chức sử dụng theo hướng dẫn của họ và được cung cấp cho bạn bởi công ty của bạn hoặc tổ chức khác đã cho phép bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ (“Tổ chức” của bạn).
Dịch vụ này tách biệt với các dịch vụ khác của GAMEBAI68 mà bạn có thể sử dụng.
Ngoài Chính sách quyền riêng tư này, Tổ chức của bạn có thể có những chính sách hoặc quy tắc ứng xử khác áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Tổ chức của bạn.
I. Loại thông tin nào được thu thập?

Sau đây là những loại thông tin mà Tổ chức của bạn sẽ thu thập khi bạn, đồng nghiệp của bạn hoặc những người dùng khác truy cập vào Dịch vụ:

  • Thông tin Cache trình duyệt của bạn khi truy cập website đảm bảo theo tuyển chuẩn Châu Âu
  • Cookie website
  • Các thông tin và sở thích của bạn
  • Các hành vi của bạn trên Website Taigamebai.net
II. Tổ chức của bạn sử dụng thông tin này bằng cách nào?
  • Chúng tôi sử dụng các thông tin thu thập được để có thể đưa ra những quảng cáo phù hợp nhất với người dùng
III. Tiết lộ thông tin

Tổ chức của bạn sẽ tiết lộ thông tin thu thập được theo các cách sau:

  • cho nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ cung cấp Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ;

  • cho ứng dụng, trang web hoặc các dịch vụ khác của bên thứ ba mà bạn có thể kết nối thông qua Dịch vụ;

  • liên quan đến giao dịch quan trọng của công ty, chẳng hạn như chuyển nhượng Dịch vụ của chúng tôi, sáp nhập, hợp nhất, bán tài sản hoặc trong trường hợp phá sản hay vỡ nợ hiếm khi xảy ra;

  • để bảo vệ sự an toàn cho bất kỳ cá nhân nào; để xử lý hành vi lừa đảo, các vấn đề về bảo mật hoặc kỹ thuật; và

  • liên quan đến trát đòi hầu tòa, trát, lệnh khám xét hoặc yêu cầu hay lệnh khác của cơ quan thi hành luật.

IV. Truy cập và sửa đổi thông tin của bạn
Bạn và Tổ chức của mình có thể truy cập, sửa hoặc xóa thông tin bạn đã tải lên Dịch vụ bằng cách sử dụng công cụ trong Dịch vụ (ví dụ: chỉnh sửa thông tin trang cá nhân của bạn hoặc qua Nhật ký hoạt động). Nếu không thể thực hiện những hành động đó bằng cách sử dụng công cụ được cung cấp trong Dịch vụ, bạn nên liên hệ trực tiếp với Tổ chức của mình để truy cập hoặc sửa đổi thông tin.
V. Nội dung và liên kết của bên thứ ba
Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến nội dung do bên thứ ba duy trì mà Tổ chức của bạn không kiểm soát. Bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của từng trang web mà mình truy cập.
VI. Đóng tài khoản
Nếu muốn dừng sử dụng Dịch vụ, bạn phải liên hệ với Tổ chức của mình. Tương tự, nếu bạn ngừng làm việc cho hoặc với Tổ chức, Tổ chức có thể tạm ngừng Tài khoản của bạn và/hoặc xóa mọi thông tin liên kết với Tài khoản.
Thông thường, sau khi đóng tài khoản, quá trình xóa tài khoản mất khoảng 90 ngày nhưng một số thông tin có thể vẫn còn trong bản sao lưu trong một khoảng thời gian hợp lý. Xin lưu ý rằng nội dung bạn tạo và chia sẻ trên Dịch vụ là thuộc sở hữu của Tổ chức bạn và có thể vẫn còn trên Dịch vụ. Đồng thời, nội dung đó có thể truy cập ngay cả khi Tổ chức vô hiệu hóa hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn. Bằng cách này, nội dung bạn cung cấp trên Dịch vụ sẽ tương tự như các loại nội dung khác (chẳng hạn như bản thuyết trình hoặc bản ghi nhớ) mà bạn có thể tạo trong quá trình làm việc.
VII. Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư
Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Khi chúng tôi cập nhật, “Ngày có hiệu lực” bên dưới sẽ được sửa đổi và Chính sách quyền riêng tư mới sẽ được đăng trực tuyến.
VIII. Liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này vui lòng liên hệ : [email protected]